Lijn animatie

Insectenhotel

Ontwikkeling

Insectenhotel Bouwen

Het gaat heel erg slecht met de bijen en de biodiversiteit in het algemeen. In deze workshop ga je de bijen een handje helpen door een nestkast voor ze te maken.
Welke bij heeft welke eisen en hoe maak ik een hotelkamer die ze ook graag bezoeken?

solitaire bij
Ontwikkeling

Nestgang

De solitaire bij vult de nestgang met wat nectar en daarna legt ze er een eitje bij. Vervolgens bouwt zij een muurtje en legt ze op dezelfde manier een tweede of derde eitje.

Als het buisje helemaal vol is metselt ze de voorkant van de buis dicht. in het volgende voorjaar komen de eitjes in omgekeerde volgorde uit.